Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı sonrası Resmi Gazete’de yer aldı. Yeni valiler kararnamesine göre, 20 ilin valisi merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi.Kararnameyle birlikte Karaman Valisi Süleyman Tapsız Merkeze alındı.

Kararnameyle birlikte Karaman Valisi Süleyman Tapsız Merkeze alınırken, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Fahir Meral Karaman Valiliğine atandı.