Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Karaman için 2016 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları raporunu yayınladı

Yayınlanan raporda Karaman’ın nüfus durumu, kadın-erkek ve yaş durumlarına göre dağılımı hakkında bilgiler verildi.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Karaman’ın nüfusu 245.610 kişi olarak kaydedildi ve kilometreye düşen kişi sayısı 28 olarak belirlendi.

2016 yılında Karaman’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 3414 kişi artarak 245.610 kişi olmuştur.

Karaman’da erkek nüfusun oranı % 49,73 (122 153 kişi)’ken, kadın nüfusun oranı ise %50,27 (123 457 kişi) olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2016 yılında Karaman’ın yıllık nüfus artış hızı binde 14 olarak gerçekleşerek,  2015 yılında Binde 7,6 olan yıllık nüfus artış hızı neredeyse iki katına yükseldi.

Bu sonuca göre ise Karaman binde 14 nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasında 81 il arasından 35’inci sırada yer aldı.

Karaman Merkez ilçesinin nüfusu (köyler hariç) 2015 yılında 152.256 kişi iken 2016 yılında 3800 kişi artarak 156.056 kişi olmuştur.

Karaman ilinde; Merkez ve Kazımkarabekir ilçelerinin toplam nüfusları artarken,  diğer ilçelerin nüfusları azaldı. Karaman genelinde il ve ilçe merkezlerinde oturan kişi sayısı 4 375 kişi artarken, belde ve köylerde oturan kişi sayısı ise 961 kişi azaldı. 

Karaman nüfusunun yarısının yaşı 32 yaşından küçüktür. Karaman’da 2015 yılında 31,7 olan ortanca yaş 2016 yılında 32’ye yükseldi. Ortanca yaş erkeklerde 31,7, kadınlarda 32,4 oldu.

Karaman nüfusunun % 67’si 15 ile 64 yaşları arasındadır. Karaman’da 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus 2015 yılına göre 2 842 kişi artarak 164 667 kişi ( %67) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfus 2015 yılına göre 195 kişi artarak 56 085 kişi (%22,8)  olarak gerçekleşti.  65 ve daha yukarı yaştaki nüfus ise 2015 yılına göre 377 kişi artarak 24 858 kişi (%10,1)  olarak gerçekleşti.