Bilindiği üzere, 26.10.2016 tarihli, 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25.10.2016 tarihli 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin ekinde yer alan kararı uyarınca.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin kanun kapsamında yapılandırılan prim borçlarının 1. Taksitinin son ödeme tarihi 31 Mayıs 2017’ dir.
    
Kuruma borcu bulunan vatandaşlarımızın 31 Mayıs 2017 ‘ ye kadar yapılandırma borçlarının 1. Taksitlerini ödemelerinin son günü.